Ban giám hiệu

 
HIỆU TRƯỞNG
Thầy: LÊ ĐẠI QUANG

 

 
- Ngày sinh: 20/10/1982
- Dân tộc: Kinh
- Năm vào ngành:
- Chuyên môn: Thạc sĩ Toán
- Quản lý: 
- Email: ht.thptkhanhhoa@soctrang.edu.vn
- Địa chỉ: Thạnh Thới Thuận, Trần Đề, Sóc Trăng
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thầy: HUỲNH VĂN THƯ

 

 
- Ngày sinh: 
- Dân tộc: Kinh
- Năm vào ngành: 
- Chuyên môn: ĐHSP Địa lý
- Quản lý: Thạc sĩ quản lý giáo dục
 
- Email: huynhvanthu.c3kh@soctrang.edu.vn
- Địa chỉ: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thầy: NGUYỄN CHÍ HIẾU

 

 
- Ngày sinh: 09/03/1979
- Dân tộc: Kinh
- Năm vào ngành: 
- Chuyên môn: ĐHSP Văn
- Quản lý: 
- Email: nguyenchihieu.c3kh@soctrang.edu.vn
- Địa chỉ: Khóm Trà Niên - Phường Khánh Hòa - Thị xã Vĩnh Châu
 


 


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây