Kế hoạch làm việc tuần 23 (19/02/2024 - 24/02/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 23 (19/02/2024 - 24/02/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 22 (29/01/2024 - 04/02/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 22 (29/01/2024 - 04/02/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 21 (22/01/2024 - 27/01/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 21 (22/01/2024 - 27/01/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 20 (15/01/2024 - 20/01/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 20 (15/01/2024 - 20/01/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 19 (08/01/2024 - 14/01/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 19 (08/01/2024 - 14/01/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 18 (01/01/2024 - 07/01/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 18 (01/01/2024 - 07/01/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 16 (18/12/2023 - 24/12/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 16 (18/12/2023 - 24/12/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 15 (11/12/2023 - 16/12/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 15 (11/12/2023 - 16/12/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 14 (04/12/2023 - 09/12/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 14 (04/12/2023 - 09/12/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 13 (27/11/2023 - 02/12/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 13 (27/11/2023 - 02/12/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 12 (20/11/2023 - 25/11/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 12 (20/11/2023 - 25/11/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 11 (13/11/2023 - 18/11/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 11 (13/11/2023 - 18/11/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 10 (06/11/2023 - 11/11/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 10 (06/11/2023 - 11/11/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 9 (30/10/2023 - 05/11/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 9 (30/10/2023 - 05/11/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 8 (23/10/2023 - 28/10/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 8 (23/10/2023 - 28/10/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 7 (16/10/2023 - 21/10/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 7 (16/10/2023 - 21/10/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 6 (09/10/2023 - 14/10/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 6 (09/10/2023 - 14/10/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 5 (02/10/2023 - 07/10/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 5 (02/10/2023 - 07/10/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 4 (25/09/2023 - 30/09/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 4 (25/09/2023 - 30/09/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 3 (18/09/2023 - 23/09/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 3 (18/09/2023 - 23/09/2023)

 •   19/09/2023 08:29:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 2 (11/09/2023 - 16/09/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 2 (11/09/2023 - 16/09/2023)

 •   11/09/2023 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 20 (30/01/2023 - 04/02/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 20 (30/01/2023 - 04/02/2023)

 •   30/01/2023 08:54:00 PM
 •   Đã xem: 490
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 19 (09/01/2023 - 14/01/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 19 (09/01/2023 - 14/01/2023)

 •   10/01/2023 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 440
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 18 (02/01/2023 - 07/01/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 18 (02/01/2023 - 07/01/2023)

 •   10/01/2023 09:11:00 AM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 17 (26/12/2022 - 31/12/2022))

Kế hoạch làm việc tuần 17 (26/12/2022 - 31/12/2022))

 •   10/01/2023 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 402
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 16 (19/12/2022 - 24/12/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 16 (19/12/2022 - 24/12/2022)

 •   24/12/2022 07:37:00 AM
 •   Đã xem: 431
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 15 (21/11/2022 - 27/11/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 15 (21/11/2022 - 27/11/2022)

 •   13/12/2022 07:49:00 PM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 13 (28/11/2022 - 03/12/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 13 (28/11/2022 - 03/12/2022)

 •   28/11/2022 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 288
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 12 (21/11/2022 - 27/11/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 12 (21/11/2022 - 27/11/2022)

 •   22/11/2022 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 11 (14/11/2022 - 19/11/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 11 (14/11/2022 - 19/11/2022)

 •   14/11/2022 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 10 (07/11/2022 - 13/11/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 10 (07/11/2022 - 13/11/2022)

 •   14/11/2022 10:53:00 PM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 9 (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 9 (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

 •   14/11/2022 10:53:00 PM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 8 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 8 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022)

 •   14/11/2022 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 7 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 7 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022)

 •   14/11/2022 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 10/10/2022 đến ngày 15/10/2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 10/10/2022 đến ngày 15/10/2022

 •   10/10/2022 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022

 •   10/10/2022 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 26/09/2022 đến ngày 01/10/2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 26/09/2022 đến ngày 01/10/2022

 •   10/10/2022 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 19/09/2022 đến ngày 24/09/2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 19/09/2022 đến ngày 24/09/2022

 •   10/10/2022 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 12.09.2022 đến ngày 17.09.2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 12.09.2022 đến ngày 17.09.2022

 •   12/09/2022 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 418
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 05.09.2022 đến ngày 10.09.2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 05.09.2022 đến ngày 10.09.2022

 •   03/09/2022 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 426
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 29/08/2022 đến ngày 03/09/2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 29/08/2022 đến ngày 03/09/2022

 •   29/08/2022 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 29 (11/04/2022 - 16/04/2022)

Lịch làm việc tuần 29 (11/04/2022 - 16/04/2022)

 •   09/05/2022 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 553
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 32 (02/05/2022 - 07/05/2022)

Lịch làm việc tuần 32 (02/05/2022 - 07/05/2022)

 •   03/05/2022 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 545
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 21 (25/04/2022 - 29/04/2022)

Lịch làm việc tuần 21 (25/04/2022 - 29/04/2022)

 •   25/04/2022 06:25:00 AM
 •   Đã xem: 484
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 30(18/04/2022 - 24/04/2022)

Lịch làm việc tuần 30(18/04/2022 - 24/04/2022)

 •   19/04/2022 07:55:00 PM
 •   Đã xem: 581
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 29 (11/04/2022 - 16/04/2022)

Lịch làm việc tuần 29 (11/04/2022 - 16/04/2022)

 •   12/04/2022 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 578
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 28 (04/04/2022 - 09/04/2022)

Lịch làm việc tuần 28 (04/04/2022 - 09/04/2022)

 •   05/04/2022 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 635
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 27 (28/03/2022 - 2/04/2022)

Lịch làm việc tuần 27 (28/03/2022 - 2/04/2022)

 •   28/03/2022 11:37:00 AM
 •   Đã xem: 608
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 26 (21/03/2022 - 26/03/2022)

Lịch làm việc tuần 26 (21/03/2022 - 26/03/2022)

 •   28/03/2022 11:35:00 AM
 •   Đã xem: 531
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 24 (07/03/2022 - 12/03/2022)

Lịch làm việc tuần 24 (07/03/2022 - 12/03/2022)

 •   09/03/2022 02:53:00 AM
 •   Đã xem: 290
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 23 (28/02/2022 - 05/03/2022)

Lịch làm việc tuần 23 (28/02/2022 - 05/03/2022)

 •   01/03/2022 07:23:00 AM
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 21 (14/02/2022 - 19/02/2022)

Lịch làm việc tuần 21 (14/02/2022 - 19/02/2022)

 •   21/02/2022 01:03:00 AM
 •   Đã xem: 491
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 22 (21/02/2022 - 26/02/2022)

Lịch làm việc tuần 22 (21/02/2022 - 26/02/2022)

 •   21/02/2022 12:53:00 AM
 •   Đã xem: 567
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 18 (10/01/2022 - 15/01/2022)

Lịch làm việc tuần 18 (10/01/2022 - 15/01/2022)

 •   13/01/2022 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 529
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 10 (09/11/2020 - 14/11/2020)

Lịch làm việc tuần 10 (09/11/2020 - 14/11/2020)

 •   27/11/2020 02:34:00 AM
 •   Đã xem: 1101
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 9 (02/11/2020 - 05/11/2020)

Lịch làm việc tuần 9 (02/11/2020 - 05/11/2020)

 •   02/11/2020 02:44:00 AM
 •   Đã xem: 538
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 2 (14/09/2020 - 19/09/2020)

Lịch làm việc tuần 2 (14/09/2020 - 19/09/2020)

 •   02/11/2020 03:27:00 AM
 •   Đã xem: 578
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 1 (07/09/2020 - 12/09/2020)

Lịch làm việc tuần 1 (07/09/2020 - 12/09/2020)

 •   02/11/2020 02:43:00 AM
 •   Đã xem: 652
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 8 (26/10/2020 - 31/10/2020)

Lịch làm việc tuần 8 (26/10/2020 - 31/10/2020)

 •   26/10/2020 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 440
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 7 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020)

Lịch làm việc tuần 7 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020)

 •   19/10/2020 12:23:00 PM
 •   Đã xem: 444
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 6 (12/10/2020 - 17/10/2020)

Lịch làm việc tuần 6 (12/10/2020 - 17/10/2020)

 •   14/10/2020 12:32:00 AM
 •   Đã xem: 423
 •   Phản hồi: 0

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây