Kế hoạch làm việc tuần 28 (25/03/2024 - 30/03/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 28 (25/03/2024 - 30/03/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 27 (18/03/2024 - 23/03/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 27 (18/03/2024 - 23/03/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 167
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 25 (04/03/2024 - 10/03/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 25 (04/03/2024 - 10/03/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 24 (26/02/2024 - 03/03/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 24 (26/02/2024 - 03/03/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 23 (19/02/2024 - 24/02/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 23 (19/02/2024 - 24/02/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 22 (29/01/2024 - 04/02/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 22 (29/01/2024 - 04/02/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 21 (22/01/2024 - 27/01/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 21 (22/01/2024 - 27/01/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 20 (15/01/2024 - 20/01/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 20 (15/01/2024 - 20/01/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 230
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 19 (08/01/2024 - 14/01/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 19 (08/01/2024 - 14/01/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 18 (01/01/2024 - 07/01/2024)

Kế hoạch làm việc tuần 18 (01/01/2024 - 07/01/2024)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 16 (18/12/2023 - 24/12/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 16 (18/12/2023 - 24/12/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 479
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 15 (11/12/2023 - 16/12/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 15 (11/12/2023 - 16/12/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 14 (04/12/2023 - 09/12/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 14 (04/12/2023 - 09/12/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 13 (27/11/2023 - 02/12/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 13 (27/11/2023 - 02/12/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 12 (20/11/2023 - 25/11/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 12 (20/11/2023 - 25/11/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 11 (13/11/2023 - 18/11/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 11 (13/11/2023 - 18/11/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 10 (06/11/2023 - 11/11/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 10 (06/11/2023 - 11/11/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 9 (30/10/2023 - 05/11/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 9 (30/10/2023 - 05/11/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 8 (23/10/2023 - 28/10/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 8 (23/10/2023 - 28/10/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 7 (16/10/2023 - 21/10/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 7 (16/10/2023 - 21/10/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 6 (09/10/2023 - 14/10/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 6 (09/10/2023 - 14/10/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 5 (02/10/2023 - 07/10/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 5 (02/10/2023 - 07/10/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 4 (25/09/2023 - 30/09/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 4 (25/09/2023 - 30/09/2023)

 •   27/09/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 3 (18/09/2023 - 23/09/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 3 (18/09/2023 - 23/09/2023)

 •   19/09/2023 08:29:00 PM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 2 (11/09/2023 - 16/09/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 2 (11/09/2023 - 16/09/2023)

 •   11/09/2023 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 20 (30/01/2023 - 04/02/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 20 (30/01/2023 - 04/02/2023)

 •   30/01/2023 08:54:00 PM
 •   Đã xem: 562
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 19 (09/01/2023 - 14/01/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 19 (09/01/2023 - 14/01/2023)

 •   10/01/2023 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 505
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 18 (02/01/2023 - 07/01/2023)

Kế hoạch làm việc tuần 18 (02/01/2023 - 07/01/2023)

 •   10/01/2023 09:11:00 AM
 •   Đã xem: 528
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 17 (26/12/2022 - 31/12/2022))

Kế hoạch làm việc tuần 17 (26/12/2022 - 31/12/2022))

 •   10/01/2023 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 475
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 16 (19/12/2022 - 24/12/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 16 (19/12/2022 - 24/12/2022)

 •   24/12/2022 07:37:00 AM
 •   Đã xem: 502
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 15 (21/11/2022 - 27/11/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 15 (21/11/2022 - 27/11/2022)

 •   13/12/2022 07:49:00 PM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 13 (28/11/2022 - 03/12/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 13 (28/11/2022 - 03/12/2022)

 •   28/11/2022 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 12 (21/11/2022 - 27/11/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 12 (21/11/2022 - 27/11/2022)

 •   22/11/2022 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 11 (14/11/2022 - 19/11/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 11 (14/11/2022 - 19/11/2022)

 •   14/11/2022 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 364
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 10 (07/11/2022 - 13/11/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 10 (07/11/2022 - 13/11/2022)

 •   14/11/2022 10:53:00 PM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 9 (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 9 (từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

 •   14/11/2022 10:53:00 PM
 •   Đã xem: 313
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 8 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 8 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022)

 •   14/11/2022 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 309
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc tuần 7 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022)

Kế hoạch làm việc tuần 7 (từ ngày 24/10/2022 đến ngày 29/10/2022)

 •   14/11/2022 10:51:00 PM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 10/10/2022 đến ngày 15/10/2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 10/10/2022 đến ngày 15/10/2022

 •   10/10/2022 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 352
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 03/10/2022 đến ngày 08/10/2022

 •   10/10/2022 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 26/09/2022 đến ngày 01/10/2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 26/09/2022 đến ngày 01/10/2022

 •   10/10/2022 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 298
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 19/09/2022 đến ngày 24/09/2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 19/09/2022 đến ngày 24/09/2022

 •   10/10/2022 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 12.09.2022 đến ngày 17.09.2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 12.09.2022 đến ngày 17.09.2022

 •   12/09/2022 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 498
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 05.09.2022 đến ngày 10.09.2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 05.09.2022 đến ngày 10.09.2022

 •   03/09/2022 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 508
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch làm việc từ ngày 29/08/2022 đến ngày 03/09/2022

Kế hoạch làm việc từ ngày 29/08/2022 đến ngày 03/09/2022

 •   29/08/2022 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 29 (11/04/2022 - 16/04/2022)

Lịch làm việc tuần 29 (11/04/2022 - 16/04/2022)

 •   09/05/2022 03:55:00 AM
 •   Đã xem: 623
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 32 (02/05/2022 - 07/05/2022)

Lịch làm việc tuần 32 (02/05/2022 - 07/05/2022)

 •   03/05/2022 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 613
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 21 (25/04/2022 - 29/04/2022)

Lịch làm việc tuần 21 (25/04/2022 - 29/04/2022)

 •   25/04/2022 06:25:00 AM
 •   Đã xem: 548
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 30(18/04/2022 - 24/04/2022)

Lịch làm việc tuần 30(18/04/2022 - 24/04/2022)

 •   19/04/2022 07:55:00 PM
 •   Đã xem: 669
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 29 (11/04/2022 - 16/04/2022)

Lịch làm việc tuần 29 (11/04/2022 - 16/04/2022)

 •   12/04/2022 09:51:00 AM
 •   Đã xem: 641
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 28 (04/04/2022 - 09/04/2022)

Lịch làm việc tuần 28 (04/04/2022 - 09/04/2022)

 •   05/04/2022 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 702
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 27 (28/03/2022 - 2/04/2022)

Lịch làm việc tuần 27 (28/03/2022 - 2/04/2022)

 •   28/03/2022 11:37:00 AM
 •   Đã xem: 674
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 26 (21/03/2022 - 26/03/2022)

Lịch làm việc tuần 26 (21/03/2022 - 26/03/2022)

 •   28/03/2022 11:35:00 AM
 •   Đã xem: 597
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 24 (07/03/2022 - 12/03/2022)

Lịch làm việc tuần 24 (07/03/2022 - 12/03/2022)

 •   09/03/2022 02:53:00 AM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 23 (28/02/2022 - 05/03/2022)

Lịch làm việc tuần 23 (28/02/2022 - 05/03/2022)

 •   01/03/2022 07:23:00 AM
 •   Đã xem: 386
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 21 (14/02/2022 - 19/02/2022)

Lịch làm việc tuần 21 (14/02/2022 - 19/02/2022)

 •   21/02/2022 01:03:00 AM
 •   Đã xem: 559
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 22 (21/02/2022 - 26/02/2022)

Lịch làm việc tuần 22 (21/02/2022 - 26/02/2022)

 •   21/02/2022 12:53:00 AM
 •   Đã xem: 641
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 18 (10/01/2022 - 15/01/2022)

Lịch làm việc tuần 18 (10/01/2022 - 15/01/2022)

 •   13/01/2022 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 600
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 10 (09/11/2020 - 14/11/2020)

Lịch làm việc tuần 10 (09/11/2020 - 14/11/2020)

 •   27/11/2020 02:34:00 AM
 •   Đã xem: 1178
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 9 (02/11/2020 - 05/11/2020)

Lịch làm việc tuần 9 (02/11/2020 - 05/11/2020)

 •   02/11/2020 02:44:00 AM
 •   Đã xem: 605
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 2 (14/09/2020 - 19/09/2020)

Lịch làm việc tuần 2 (14/09/2020 - 19/09/2020)

 •   02/11/2020 03:27:00 AM
 •   Đã xem: 647
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 1 (07/09/2020 - 12/09/2020)

Lịch làm việc tuần 1 (07/09/2020 - 12/09/2020)

 •   02/11/2020 02:43:00 AM
 •   Đã xem: 725
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 8 (26/10/2020 - 31/10/2020)

Lịch làm việc tuần 8 (26/10/2020 - 31/10/2020)

 •   26/10/2020 04:17:00 AM
 •   Đã xem: 503
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 7 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020)

Lịch làm việc tuần 7 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020)

 •   19/10/2020 12:23:00 PM
 •   Đã xem: 521
 •   Phản hồi: 0
Lịch làm việc tuần 6 (12/10/2020 - 17/10/2020)

Lịch làm việc tuần 6 (12/10/2020 - 17/10/2020)

 •   14/10/2020 12:32:00 AM
 •   Đã xem: 497
 •   Phản hồi: 0
Liên kết Website
cai cach hanh chinh bo giao duc
THPT 2024 2025
van ban dieu hanhso giao duc thi tuyen sinh
TS10 2024 2025
dich vu cong st  
pgd vinh chau
Bao cao si so
covid
bpd
Lượt truy cập
 • Đang truy cập44
 • Hôm nay7,936
 • Tháng hiện tại189,230
 • Tổng lượt truy cập5,280,590

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây