ĐOÀN TN |HTQL | QLTH.VN | SMAS |VNEDU | TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI | EMAIL | E - LEARNING | ELSE | LMS | TUYỂN SINH 2019

10:07 +07 Thứ sáu, 25/09/2020
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
BÁO SỈ SỐ 2020-2021 |ĐĂNG KÍ DẠY GVDG | ĐĂNG KÍ PHÒNG BỘ MÔN | TRA CỨU BG | HÌNH ẢNH | TS THI THPT QG | QL THIÊN TAI | KQ TS LOP 10

Trang nhất » Tổ chức » NHÀ TRƯỜNG » KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN

KH thi toan, tieng Anh qua internet

Thứ ba - 02/12/2014 14:18
          SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THCS &THPT KHÁNH HÒA
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:    /KH-CM Khánh Hòa, ngày 13  tháng 11  năm 2014
 
KẾ HOẠCH
 TỔ CHỨC THI TOÁN, TIẾNG ANH QUA INTERNET CHO HỌC SINH
 
     Căn cứ Công văn số 1472/SGDĐT-GDTrH ngày 22/9/2014 của Sở GD&ĐT Sóc Trăng về việc tham gia thi toán và tiếng Anh qua internet cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015;
    Căn cứ nhiệm vụ năm học và điều kiện thực tế của nhà trường. Trường THCS&THPT Khánh Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức thi giải toán và tiếng Anh trên mạng Internet năm học 2014 - 2015 như sau;
 
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1/ Mục đích
- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy và học trong nhà trường.
- Tạo sân chơi trực tuyến môn Toán và tiếng Anh cho học sinh phổ thông.
- Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet là một phương thức học tập.
- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh giao lưu, học tập lẫn nhau.
- Giúp cho giáo viên nắm được kết quả việc học tiếng Anh của học sinh để có biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy- Giúp cho học sinh nâng cao kiến thức bộ môn, rèn luyện được các kỹ năng đáp ứng được yêu cầu học tập trong nhà trường.
2/ Yêu cầu
- Các thành viên của Ban tổ chức, giáo viên bộ môn Toán, Tiếng Anh nghiên cứu Thể lệ cuộc thi, tự mình truy cập được vào Website www.violympic.vn, www.ioe.vn, để cùng tham gia và rút kinh nghiệm hướng dẫn cho học sinh. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo cũng như tư vấn, hỗ trợ động viên học sinh tham gia dự thi.
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp động viên, khích lệ, cổ vũ học sinh tham gia cuộc thi, giáo viên bộ môn Toán, Tiếng Anh phát động cuộc thi ở các lớp mình giảng dạy.
- Tổ Toán-Tin bố trí phòng máy để học sinh dự thi theo lịch qui định.
II/ ĐỐI TƯỢNG, ĐĂNG KÍ THAM GIA
1/ Đối tượng tham gia: Học sinh trong toàn trường.
2/ Đăng kí tham gia
- Đăng kí thành viên trên website: www.violympic.vn, www.ioe.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; huyện (tx); tỉnh. Học sinh đăng kí vào khối lớp nào thì chỉ được thi ở khối lớp đó.
- Khi đã đăng kí thành viên, học sinh vào website và đăng nhập với tên truy cập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh chọn “Vào thi” để tham gia các vòng tự luyện và kỳ thi các cấp. Đối với học sinh đã tham gia từ năm học trước, đăng nhập vào tài khoản và thay đổi thông tin cá nhân (tên lớp) để nhà trường thuận tiện theo dõi, đánh giá thi đua.
 
III/ QUY ĐỊNH THỜI GIAN, VÒNG THI, XẾP HẠNG
1/ Số vòng thi
          Mỗi năm học có 4 vòng thi chính thức cho lớp 9 và lớp 11; 3 vòng thi cho các lớp còn lại và các vòng cho học sinh tự luyện. Các vòng thi do Ban tổ chức cuộc thi cập nhật trên website.
2/ Thời gian tham gia cuộc thi (kèm theo phụ lục)
Học sinh có thể tham gia cuộc thi bắt đầu từ tháng 9/2014 và kết thúc vòng tự luyện trên website trước ngày 27/11/2014 đối với môn tiếng Anh và ngày 17/01/2015 đối với môn toán để đến các vòng thi chính thức (các cấp).
3/ Điều kiện vòng tự luyện
- Mỗi một vòng tự luyện, học sinh phải đạt tối thiểu 75% tổng số điểm thì mới được công nhận vượt qua vòng này.
          - Học sinh chưa vượt qua được vòng tự luyện  thì có quyền thi lại cho đến khi vượt qua vòng  đó trừ vòng thi các cấp. Đối với vòng thi các cấp, học sinh chỉ được thi một lần duy nhất trong phòng thi.
4/ Điều kiện tham gia vòng thi tiếp theo
Học sinh phải vượt qua vòng thi trước mới  dự thi được vòng thi tiếp theo. Đối với vòng thi chính thức các cấp, học sinh phải hoàn thành vòng thi tự luyện trước thời gian tổ chức thi ít nhất 36 tiếng. Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi học sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Kết quả” của học sinh.
5/ Xếp hạng học sinh
          - Tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của học sinh qua các vòng thi là hai chỉ số để xếp thứ hạng học sinh trên trang web www.violympic.vn, www.ioe.vn.
          - Đối với kỳ thi các cấp, điểm thi và thời gian làm bài của thí sinh ở vòng thi tương ứng là hai chỉ số để xếp hạng, kết quả của các vòng thi trước đó không có giá trị xếp hạng.
 
IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1/ Thành phần:
- Hiệu trưởng: Chỉ đạo chung
- Phó hiệu trưởng: Tổ chức thực hiện kế hoạch
- Tổ trưởng tổ Toán-Tin, tổ Văn-Ngoại ngữ: Theo dõi, chỉ đạo giáo viên trong tổ đôn đốc, nhắc nhở học sinh tham gia; phối hợp tổ chức các kỳ thi.
- Giáo viên bộ môn Toán, Tiếng Anh, giáo viên chủ nhiệm các lớp: Theo dõi việc tham gia thi của học sinh lớp đang giảng dạy, lớp chủ nhiệm để có sự giúp đỡ, động viên, đôn đốc kịp thời việc tham gia thi của học sinh.
- Giáo viên quản lý (Toán, Tiếng Anh): Là giáo viên do tổ trưởng đề cử; theo dõi việc tham gia của học sinh trên mạng hàng tuần để báo cáo cho BGH. Nắm danh sách học sinh tham gia các vòng thi cụ thể để có sự nhắc nhở, thông báo khi tham gia các vòng thi chung (thi các cấp).
- Giáo viên tin học: Hướng dẫn học sinh đăng nhập, hỗ trợ kĩ thuật khi tổ chức các vòng thi tại trường; tạo điều kiện để học sinh tham gia các vòng tự luyện ở phòng tin học.
- Học sinh toàn trường: Tham gia thi các vòng tự luyện và các vòng thi chính thức theo kế hoạch chung. Các học sinh đã đăng kí tham gia phải duy trì việc tham gia các vòng tự luyện sau khi kết thúc kì thi vòng trường.
- Đoàn trường và các bộ phận khác trong nhà trường: Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường trong việc tổ chức thi và theo dõi học sinh tham gia các vòng tự luyện.
2/ Cách thức thực hiện:
- Nhà trường triển khai kế hoạch chung; theo dõi, đánh giá việc tham gia của học sinh căn cứ kết quả thi trên mạng.
- Học sinh các lớp vào trang web www.violympic.vn, www.ioe.vn để đăng kí và tham gia thi các vòng tự luyện.
- Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán-Tin, tổ Văn-Ngoại ngữ chỉ đạo giáo viên theo dõi, đôn đốc học sinh các lớp tham gia; dựa trên việc tham gia của học sinh để đánh giá việc tham gia phong trào thi đua của giáo viên; Chỉ đạo giáo viên thực hiện cộng điểm Toán, Anh đối với những học sinh có thành tích cao.
 
V/ KHEN THƯỞNG
1/ Tổ trưởng chuyên môn tổ Toán-Tin, tổ Văn-Ngoại ngữ căn cứ việc tham gia thi và kết quả thi của học sinh để đánh giá hoạt động của giáo viên trong tổ.
2/ Khen thưởng các giáo viên bộ môn Toán, tiếng Anh tích cực theo dõi, trợ giúp học sinh trong các vòng tự luyện và đạt vòng thi các cấp.
3/ Tùy thuộc vào kết quả của học sinh đạt được từ vòng huyện trở lên sẽ có khen thưởng tập thể hoặc cá nhân.
 
 
Nơi nhận:                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG
- SGDĐT(để báo cáo)                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- TCM(để thực hiện)                                                                 
- GVBM(để thực hiện)
- Đoàn thể(để phối hợp)                     
- Lưu VT.
 
 
>>> Tải file đính kèm
 

Tác giả bài viết: Administrator

Nguồn tin: BGH

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HỆ THỐNG TRA CỨU

DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU

Lý Thị Minh Thư - Lớp: 9A2

- Giải nhì: Ngữ Văn

Nguyễn Minh Khang - Lớp: 7A1

- Giải nhì: Ngữ Văn

Lâm Đức - Lớp: 9A2

Giải khuyến khích: Lịch Sử

Huỳnh Thị Thùy Dương - Lớp: 9A3

- Giải CN: Địa Lí

Nguyễn Thị Hồng Thơ - Lớp: 9A2

- Giải ba: GDCD

Mai Thị Trường An - Lớp: 9A2

- Giải CN: GDCD

Võ Văn Định - Lớp: 9A1

- Giải CN: Sinh

Lý Diệu Loan - Lớp: 9A2

- Giải CN: Sinh

Nguyễn Minh Khang - Lớp: 8A1(2015-2016)

- Giải nhất (khối 8,9): Văn hay chữ tốt

Lê Thị Cẩm Tiên - Lớp: 8A2(2015-2016)

- Giải KK (khối 8,9): Văn hay chữ tốt

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 3


Hôm nayHôm nay : 1140

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 48019

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4182649