ĐOÀN TN |HTQL | QLTH.VN | SMAS |VNEDU | TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI | EMAIL | E - LEARNING | ELSE | LMS | TUYỂN SINH 2019

20:30 +07 Thứ ba, 22/09/2020
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
BÁO SỈ SỐ 2020-2021 |ĐĂNG KÍ DẠY GVDG | ĐĂNG KÍ PHÒNG BỘ MÔN | TRA CỨU BG | HÌNH ẢNH | TS THI THPT QG | QL THIÊN TAI | KQ TS LOP 10

Trang nhất » Tổ chức » HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - ĐỘI

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng 106 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ (8/3/1910 -8/3/2016) và 85 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016)

Thứ ba - 01/03/2016 08:28
THỊ ĐOÀN VĨNH CHÂU
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT
KHÁNH HÒA
----------
Số 37/ KH-ĐTN
                    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
 
 
Khánh hòa, ngày 23  tháng 02 năm 2016
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động chào mừng 106 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ (8/3/1910 -8/3/2016) và 85 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016)
 
- Căn cứ vào kế hoạch năm học và thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của BCH Đoàn trường.
- Được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường. Nay BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 85 Ngày thành lập Đoàn 26/3 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
   1. Mục đích
- Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, Đất nước, của hình ảnh người phụ nữ và truyền thống 85 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức chấp hành nội quy nề nếp của nhà trường và tinh thần thái độ học tập vì ngày mai lập nghiệp.
- Tạo sự quan tâm, chăm lo của chi bộ, nhà trường trong bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ.
- Tạo sân chơi bổ ích, thiết thực, hiệu quả góp phần chuyển biến tư tưởng, nhận thức và hành động trong công tác học tập và rèn luyện đối với đoàn viên thanh niên, đội viên.
- Tạo ra đợt sinh hoạt sôi nổi, hào hứng nhằm giúp cho ĐVTN có một không khí thoải mái để đạt được nhiều kết quả học tập tốt hơn.
- Tạo tình đoàn kết, giao lưu giữa các lớp với nhau nhằm thắt chặt tình đoàn kết để cùng nhau học hỏi và giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực học tập và rèn luyện.
   2. Yêu cầu:
- Các chi Đoàn, chi đội hưởng ứng tham gia có hiệu quả phong trào thi đua sôi nổi, những hoạt động phải gắn với những công trình, phần việc cụ thể trong “Tháng Thanh niên”. Các hoạt động phải được tổ chức sâu rộng, lựa chọn nội dung công việc thiết thực, hiệu quả.
- Đầu tư tổ chức một số hoạt động quy mô, mang tính đồng loạt, phù hợp với điều kiện của lớp đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, thanh niên.
- Phải có ‎ý tưởng mới lạ, phải giữ gìn vệ sinh chung khu vực cắm hoa của lớp mình.
II. NỘI DUNG – THỜI GIAN:
1/ Mitting kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
- Thời gian: 7h30 – 7h40, thứ bảy ngày 26/3/2016( Dự kiến)
- Nội dung: Ôn lại truyền thống ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
2/ Kết nạp Đoàn viên mới:
- Thời gian: 7h40 – 8h00, thứ bảy ngày 26/3/2016( Dự kiến)
3/ Trò chơi dân gian: Khối 10,11,12
- Thời gian: 8h00 – 11h00, thứ bảy ngày 26/3/2016( Dự kiến)
- Nội dung: Hoạt động trò chơi dân gian gồm môn: Đua ghe trên cạn, Nhảy
dây tập thể.
4/ Hội thi Cắm hoa: Khối 6 đến 12
- Thời gian: Thứ hai ngày 7/3/2016 ( Khối 7,8 cắm vào lúc 7h30 – 8h10, khối
12,11,10,9,6 cắm vào lúc 13h30 - 14h10)
- Chủ đề: “ Tôn vinh Người Phụ Nữ’’
5/ Thi nghi thức đội: Khối 6, 7, 8 và 9
- Thời gian: 8h00 – 11h00, thứ bảy ngày 26/3/2016( Dự kiến)
- Nội dung: Ôn lại phần nghi thức đội.
Chú ý:
- Hình thức thi đấu: có điều lệ kèm theo.
- Đối tượng tham gia: tất cả học sinh các lớp trực thuộc.
- Các lớp tiến hành đăng kí danh sách thi cắm hoa ( hạn cuối đăng kí danh sách
thi đấu vào sáng ngày 4/03/2016) nộp tại văn phòng Đoàn trường ( Nộp cho Thầy Lâm).
- Các lớp tiến hành đăng kí danh sách học sinh tham gia thi Nghi thức đội, Đua ghe trên trên cạn, nhảy dây tập thể ( hạn cuối đăng kí danh sách thi đấu vào sáng ngày 16/03/2016) nộp tại văn phòng Đoàn trường ( Nộp cho Thầy Lâm).
III. GIẢI THƯỞNG – KINH PHÍ:
1.     Giải thưởng:
a/ Nghi thức đội
01 giải nhất: 200.000đ/giải
01 giải nhì:  150.000đ/giải
01 giải ba:   100.000đ/giải
b/ Cắm hoa
01 giải nhất: 100.000đ/giải
01 giải nhì:    80.000đ/giải
01 giải ba:     50.000đ/giải
c/ Nhảy dây tập thể và đua ghe.
02 giải nhất: 100.000đ/giải
02 giải nhì:     80.000đ/giải
02 giải ba:      60.000đ/giải
2. Tổng kinh phí: 920.000đ. ( Kinh phí đoàn trường)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN – PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1/ BAN TỔ CHỨC:
1/ Đ/c Lâm Sà Rinh                      BT Đoàn trường               Trưởng ban
2/ Đ/c Hồ Đức Hòa                       P.BT Đoàn trường            P. Trưởng ban
3/ Đ/c Trần Phú Lâm                    P.BT Đoàn trường             P. Trưởng ban  
4/ Đ/c Võ Hoàng Giang                 UV. BCH                              Ủy viên
5/ Đ/c Nguyễn Văn Nam               UV. BCH                              Ủy viên
6/ Đ/c Trần Bảo Toàn                    UV. BCH                              Ủy viên
7/ Đ/c Nguyễn Thị Đan                  UV. BCH                             Ủy viên
2/ BAN TRỌNG TÀI:
1/ Đ/c Nguyễn Văn Nam             UV. BCH                              Trưởng ban
2/ Đ/c Lý Quốc Hên                    GV Thể Dục                         Phó ban
3/ Đ/c Lâm Na Rin                      GV Thể Dục                         Ủy viên
3/ PHỐI HỢP THỰC HIỆN:
a. BCH Đoàn trường:
-  Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức.
- Triển khai kế hoạch tổ chức đến GVCN và các lớp.
- Tổng hợp danh sách đăng ký thi đấu.
- Chuẩn bị sân thi đấu, nước uống, dụng cụ thi đấu.
b. Chi đoàn giáo viên: Hỗ trợ thi đấu theo sự phân công.
c. GVCN và chi đoàn, chi đội: Phối hợp theo dõi, phổ biến kế hoạch, tổng hợp danh sách tham gia phong trào gửi về phòng đoàn.
Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng 106 năm ngày quốc tế Phụ Nữ và 85 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. của BCH Đoàn trường THCS  & THPT Khánh Hòa Kính trình BGH xem xét và cấp kinh phí tổ chức.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
THỂ LỆ
Trò chơi dân gian và hội thi
 
I/ CẮM HOA:
- Đối tượng tham gia: tất cả học sinh các lớp.
- Số lượng: Mỗi lớp cử đại diện 2 Học sinh  tham gia thi cắm hoa, không có người hỗ trợ trong suốt thời gian dự thi.
- Các đội tự chuẩn bị  hoa, các vật liệu, dụng cụ (kéo, …) để cắm hoa.
- Chủ đề : Tôn vinh người Phụ Nữ
Chú ý:  
- Không được cắm sẵn ở nhà, tham dự đúng giờ qui định.
- Thời gian cho các đội hoàn thành là 40 phút, sau đó các đội đem nộp hai
sản phẩm của nhóm rồi nhóm cử người đại diện lên thuyết trình về sản phẩm của nhóm.
- Sản phẩm dự thi phải có bảng ghi tên sản phẩm, tên  lớp
- Sản phẩm dự thi phải có bài thuyết trình đảm bảo đúng yêu cầu, đúng nội dung và trình bày không quá 2 phút.
- Sản phẩm sẽ được Ban giám khảo chấm tại chỗ sau khi đội thực hiện xong phần thi.
- Những sản phẩm dự thi Ban tổ chức gửi lại cho các lớp.
- Địa điểm: Hội trường
Quy định chấm điểm:
          - Đúng chủ đề (1đ)
          - Đúng thời gian quy định (1đ)
          - Tính thẩm mỹ, kỹ thuật cắm (1,5đ)
          - Thuyết trình ( 5 đ)
          - Sáng tạo (1đ)
          - Vệ sinh (0.5đ)
II. TRÒ CHƠI ĐUA GHE NGO:                                                    :
Số lượng: 8 người/lớp( 4 nam, 4 nữ).                                                                      .
Cách chơi:                                                                      :
          + Các đội xếp hàng trước vạch xuất phát, ngồi bệt xuống đất, 2 chân của người phía sau đặt lên 2 đùi của người phía trước, 2 tay chống xuống đất. 
          + Bắt đầu chơi, mỗi người trong đội cố dùng 2 tay đẩy mạnh xuống đất nâng mông lên để cho thuyền di chuyển về phía trước. Cứ thế đẩy mạnh nhanh dần cho ăn khớp với nhau.                                                                 .
          + Đội thắng cuộc là đội về đích sớm nhất.                                                      .
Luật chơi: thuyền nào bị đứt đoạn (chân rơi khỏi đùi người phía trước) coi như thua cuộc.
III/ NHẢY DÂY TẬP THỂ:
Số lương: 8 người/lớp ( 4 nam, 4 nữ)
Cách chơi:
          + Hai người quay 6 người nhảy.
          + Lần nhảy họp lệ là lần nhảy không có VĐV nào vướng (mắc )dây, Khi vướng( mắc) dây  lần đó không được tính và tiếp tục nhảy.
Luật chơi: Đội thắng cuộc là đội có tổng sô lần nhảy hợp lệ trong thời gian quy định ( 01 phút) nhiều nhất.
IV/ THI NGHI THỨC ĐỘI:
- Đối tượng tham gia: là học sinh khối THCS.
- Hình thức dự thi:
- Thực hiện 6 kỹ năng và 2 bài trống.
- Chọn 10 hs / lớp tham gia dự thi.

  TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Bí thư
(Đã ký)
 
 
Lâm Sà Rinh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Administrator

Nguồn tin: ĐTN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HỆ THỐNG TRA CỨU

DANH SÁCH HỌC SINH TIÊU BIỂU

Lý Thị Minh Thư - Lớp: 9A2

- Giải nhì: Ngữ Văn

Nguyễn Minh Khang - Lớp: 7A1

- Giải nhì: Ngữ Văn

Lâm Đức - Lớp: 9A2

Giải khuyến khích: Lịch Sử

Huỳnh Thị Thùy Dương - Lớp: 9A3

- Giải CN: Địa Lí

Nguyễn Thị Hồng Thơ - Lớp: 9A2

- Giải ba: GDCD

Mai Thị Trường An - Lớp: 9A2

- Giải CN: GDCD

Võ Văn Định - Lớp: 9A1

- Giải CN: Sinh

Lý Diệu Loan - Lớp: 9A2

- Giải CN: Sinh

Nguyễn Minh Khang - Lớp: 8A1(2015-2016)

- Giải nhất (khối 8,9): Văn hay chữ tốt

Lê Thị Cẩm Tiên - Lớp: 8A2(2015-2016)

- Giải KK (khối 8,9): Văn hay chữ tốt

LIÊN KẾT WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 8


Hôm nayHôm nay : 1575

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 42575

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4177205