ĐOÀN TN |HTQL | QLTH.VN | SMAS |VNEDU | TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI | EMAIL | E - LEARNING | ELSE | LMS | TUYỂN SINH 2019

09:51 +07 Thứ sáu, 25/09/2020
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
BÁO SỈ SỐ 2020-2021 |ĐĂNG KÍ DẠY GVDG | ĐĂNG KÍ PHÒNG BỘ MÔN | TRA CỨU BG | HÌNH ẢNH | TS THI THPT QG | QL THIÊN TAI | KQ TS LOP 10

Trang nhất » BCH Đoàn trường

DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015 - 2016


BCH ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT KHÁNH  HÒA
NHIỆM KỲ 2015 - 2016
 
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ GHI CHÚ
Nam Nữ
1  Lâm Sà Rinh 1981   Bí thư Giáo viên
2  Hồ Đức Hòa 1982   Phó bí thư Giáo viên
3  Trần Phú Lâm 1990   Phó bí thư Giáo viên
4  Võ Hoàng Giang 1987   UVBTV Giáo viên
5  Nguyễn Thị Đan   1989 UVBTV Giáo viên
6  Nguyễn Thanh Thuyết   1992 UVBCH Giáo viên
7  Kha Mỹ Ngọc   1991 UVBCH Giáo viên
8  Nguyễn Văn Nam 1988   UVBCH Giáo viên
9  Lê Bảo Toàn 1991   UVBCH Giáo viên
10  Trần Thị Tú Trinh   1990 UVBCH Giáo viên
11  Sơn Thanh Châu 1991   UVBCH Giáo viên
12  Nguyễn Xuân Tùng 1999   UVBCH  Học sinh
13  Châu Huệ Hân   1999 UVBCH  Học sinh
14  Sơn Líp 1999   UVBCH  Học sinh
15  Lâm Văn Cần 2000   UVBCH  Học sinh

 

HỆ THỐNG TRA CỨU