ĐOÀN TN |HTQL | QLTH.VN | SMAS |VNEDU.VN | TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI | THỜI KHÓA BIỂU | EMAIL | E - LEARNING | ELSE | LMS | TUYỂN SINH 2019

23:38 +07 Thứ tư, 16/10/2019
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
BÁO SỈ SỐ HÀNG TUẦN 2019 - 2020 |ĐIỂM THI ĐUA THÁNG | TRA CỨU BG | HÌNH ẢNH | THÍ SINH THI THPT QG | QL THIÊN TAI | KQ TS LOP 10

Trang nhất » Ban thanh tra nhân dân

BAN THANH TRA NHÂN DÂN


BAN THANH TRA NHÂN DÂN
Nhiệm kì: 2014 – 2016
 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Phạm Thị Thu Sương Trưởng Ban  
2 Tè Thị Loan Ủy Viên  
3 Trần Minh Tâm Ủy Viên  
 
 

HỆ THỐNG TRA CỨU