ĐOÀN TN |HTQL | QLTH.VN | SMAS |VNEDU | TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI | EMAIL | E - LEARNING | ELSE | LMS | TUYỂN SINH 2019

05:34 EDT Thứ tư, 23/09/2020
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
BÁO SỈ SỐ 2020-2021 |ĐĂNG KÍ DẠY GVDG | ĐĂNG KÍ PHÒNG BỘ MÔN | TRA CỨU BG | HÌNH ẢNH | TS THI THPT QG | QL THIÊN TAI | KQ TS LOP 10

Trang nhất » BCH CÔNG ĐOÀN

BCH CÔNG ĐOÀN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
Khóa 1 - Nhiệm kì 2015 – 2020

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 Phùng Quốc Khởi Chủ Tịch  
2 Huỳnh Bạch Nhạn P. Chủ Tịch  
3 Thạch Dựng Ủy Viên  
4 Phạm Thị Thu Sương Ủy Viên  
5 Nguyễn Thị Trang Ủy Viên  
6 Lâm Anh Thi Ủy Viên  
7 Lê Minh Trường Ủy Viên  

 

HỆ THỐNG TRA CỨU