TRA CỨU KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH 10

HỘI ĐỒNG THI: TRƯỜNG THCS&THPT KHÁNH HÒA
KHÓA THI NGÀY: 16/06/2018

NĂM HỌC: 2018 - 2019

THỐNG KÊ

Xem kết quả theo năm
Xem kết quả theo số báo danh
Xem kết quả theo tên học sinh

Xin hãy chọn

|


Lưu ý: Lựa chọn năm và phòng cần tra cứu.

Nhập số báo danh

|


Lưu ý: Số báo danh phải nhập đủ các ký tự (Ví dụ: 310090)

Nhập tên học sinh
Lưu ý: Phải nhập đủ cả họ và tên, có thể nhập không dấu (Ví dụ: Huỳnh Thị Ngọc Nữ)

[Quay về trang chủ]